fbpx

הספרייה הרפואית של מחלות הסרטן

הספרייה הרפואית של מחלות הסרטן
 

״התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, המונע על ידי רעיון או מטרה מסוימת. חלק מההגדרות מתייחסות לתפיסת הפעולה כבעלת ערך על ידי המבצע אותה״  -ויקיפדיה.

אנחנו מאמינים שמה שעברנו אתמול היה הכנה למה שנעשה מחר. אם את/ה מרגיש/ה חלק

מסך 2019 01 29 ב 15.03.27

 

*אנחנו מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטיך מלבד להודעות פרטיות ועדכונים רלונטים