רשת חברתית להחלמה מסרטן

רשת חברתית להחלמה מסרטן

״התנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, המונע על ידי רעיון או מטרה מסוימת. חלק מההגדרות מתייחסות לתפיסת הפעולה כבעלת ערך על ידי המבצע אותה״  -ויקיפדיה.

אנחנו מאמינים שמה שעברנו אתמול היה הכנה למה שנעשה מחר. אם את/ה מרגיש/ה חלק

volunteer

בקשה להתנדבות

*אנחנו מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטיך מלבד להודעות פרטיות ועדכונים רלונטים