הספרייה הרפואית של מחלות הסרטן

הספרייה הרפואית של מחלות הסרטן
 

תנאי שימוש באתר עמותת משפחה תומכת ע\”ר – supportive-family.org.il

ברוכים הבאים ל supportive-family.org.il אתר שנועד לסייע לחולי סרטן ומשפחותיהם במאבקם במחלה באמצעים שונים של איסוף אינפורמציה בינלאומית בנושא: הסברה, מחקרים, טיפולים קונבנציונאליים ואינטגרטיביים, ובין מטרותיו מתן סיוע למשפחות חולים הזקוקים לאיסוף תרומות וכספים בדרך של גיוס כספים.

השימוש ב supportive-family.org.il ובכל המדורים המשולבים בו (להלן, ביחד – \”האתר\” או \”supportive-family.org.il \”) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמה לתנאים אלו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא, לרבות גלישה באתר או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים באתר.

על האתר
אתר עמותת משפחה תומכת (ע\”ר) מספק ידע בנושאים שונים הקשורים באופן ישיר ועקיף למאבק במחלת הסרטן, במטרה לשמש כמשפחה תומכת לחולים ולבני משפחותיהם, בין היתר בדרך של מתן מידע וסיוע ביחס לקמפיינים לגיוס תרומות מצילות חיים.

כללי

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות או בלתי מוסריות.

הרישום באתר הוא לשימושו האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לצד שלישי כלשהו.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שקרי, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי או בלתי מוסרי.

הנהלת האתר רשאית לחסום, להשעות או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי השימוש ו/או יפגע באופן כלשהו בפעילות האתר.

המשתמש באתר מאשר כי הנו אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם ו/או יעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים ו/או אלו המועברים בין הגולשים.

מובהר כי אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של פרסום ו/או קידום מכירות, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.

בכוונת הנהלת האתר לפעול במטרה לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולת האתר להתחייב לזמינות רצופה של התכנים באתר ללא תקלות וללא נפילות. כמו כן, הנהלת האתר רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו מחדש. לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי כלשהו בשל תקלות ו/או הפסקות בשירות כאמור.

המידע הכלול באתר

המידע המופיע באתר, , נועד לספק אינפורמציה כללית ואינו בגדר עצה רפואית, פסיכולוגית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה בכל תחום.

התכנים שנאספו על ידינו נוגעים למספר עצום של מקרים, לעתים מבטאים גישות רפואיות שונות, במועדים שונים, ולעתים משקפים את דעת הכותב או מממן המחקר בלבד. אין באפשרותנו לקבוע את רמת אמינות המידע, מהימנותו, שלמותו או דיוקו. לאור האמור, לעמותה, לצוות העובדים, החוקרים והעורכים שלה, לא תהיה כל אחריות באשר לתוכן המידע המופיע באתר, לרבות במדור \”שאלות ותשובות\”, או לגבי מידת נכונותו ודיוקו וכן לא לגבי אי דיוקים או השמטות בתרגום התוכן משפה לשפה.

היעדר אחריות
המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין המידע והשירותים המוצעים באתר או באמצעותו, מידת דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם.

אין העמותה אחראית לבעיות, לאובדן או לנזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם בעקבות השימוש באתר או ההסתמכות על המידע המפורסם באתר. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות באתר, \”באנרים\” או לכל חומר אינפורמטיבי, פרסומי או אחר באתר. האחריות לכל אלה מוטלת על הגולשים ו/או על המפרסמים באתר ועליהם בלבד.

מובהר, כי לסדר נותני השירות ו/או המפרסמים כפי שהם מופיעים באתראין כל משמעות וממילא אין בסדר הופעתם של הנ\”ל כדי להוות המלצה של הנהלת האתר ביחס למי מהם.

מדיניות ביטול תרומות ופרטיות התורמים

עמותתמשפחה תומכתמאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת החולים ומשפחותיהם בדרך קלה, נוחה ומהירהניתן לתרום באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית.

בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה באשר לאישור התרומה או דחייתה. דף התשלום מאובטח ברמה הגבוהה ביותר על ידי חברת טרנזילה בתקןPCI DSS-1

מדיניות ביטול תרומה : תורם רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול תרומה עתידית שטרם הועברה (כגון הוראת קבע לחיוב עתידי). העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין ביטול הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

פרטיות
אנחנו מאמינים ששיתוף מידע הוא הכרחי על מנת לקדם מחקרים, לקבל אינפורמציה, להתעדכן או לפעול לקידום טיפול בסרטן. לכן אנו מתחייבים כי אנו לא מוכרים, סוחרים, או מעבירים בכל דרך שהיא לגופים חיצוניים מידע המאפשר זיהוי אישי שלך (מלבד לחברת האשראי לצורך ביצוע הוראת העברת התרומה).

מידע שלא מאפשר זיהוי אישי, עשוי להימסר לגופים חיצוניים למטרות שיווק, פרסום, דיוור ישיר ושימושים אחרים.

תורם תרומה בסכום של עד 20,000 ש״ח שהתקבלה במסגרת קמפיין גיוס תרומות באמצעות העמותה,  יהיה זכאי לשמירה על אנונימיות והעמותה מתחייבת לשמור פרטים אודות זהות התורם בסודיות, אלא אם ביקש התורם מראש ובכתב, לחשוף את זהותו או אם רשות מרשויות המדינה תורה לעמותה לחשוף זהות התורם.

קישורים באתר
ב supportive-family.org.il תמצא קישורים והפניות לאתרים ולמידע אחר ברשת האינטרנט. אתרי אינטרנט אלה והמידע המופיע בהם אינם מתפרסמים על ידי העמותה והיא אינה שולטת או מפקחת עליהם. כמו כן, אין בקישורים ובהפניות אלה כדי להעיד שאותם אתרי אינטרנט נבדקו ו/או נמצאו כשלמים, מהימנים, מדויקים, בטוחים או עדכניים, על ידי העמותה.

העמותה אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. העמותה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשיםהכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הימצאותם של קישורים לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת.

העמותה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא למידע ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותם, מהימנותם, דיוקם או עדכניותם של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים ומידע שקושרו מתוך האתר, עושה זאת על אחריותו בלבד.

זכויות יוצרים
זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים הקיימות בתכנים המופיעים באתר, לרבות במחקרים, איורים, צילומים וכיוב\’, נמצאות בבעלות העמותה או בבעלות צדדים שלישיים אשר נתנו הסכמתם להעלאת התכנים באתר העמותה. לאור האמור, אין לעשות כל שימוש בתכני האתר, לרבות לא להעתיק, לערוך, לתרגם, להפיץ, להציג בפומבי וכיוב\’, את התכנים, כולם או חלקם, ללא הסכמה בכתב ומראש של העמותה או של בעלי הזכויות במידע.

שינוי תנאי השימוש
העמותה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת ובלא צורך בקבלת הסכמת המשתמש לכך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בכל עת ניתן יהיה לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תלאביב בלבד, וזאת בכפוף לזכות העמותה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

הנך מאשר בזאת כי קראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, מצהיר על הסכמתך להשתמש באתר בכפוף להם, שאם לא כן, חל עליך איסור לעשות כל שימוש באתר.